Doofheid

Aangeboren doofheid

 

Reeds lang is bij verschillende diersoorten het verschijnsel bekend van een samenhang tussen pigmentafwijking en gehoorstoornissen. Doofheid is voornamelijk gebaseerd op een aangeboren erfelijke vorm, die verbonden is met niet-pigmentatie verantwoordelijke genen. De genetische structuur bij deze pigment- geassocieerde doofheid is nog niet volledig opgehelderd. Doofheid is gebonden aan de witte kleur en dus dienen ook dalmatiërs getest te worden op deze aangeboren doofheid.

 

Materiaal en methode

 

Congenitale doofheid kan eenzijdig of beiderzijds voorkomen, waarbij vooral de eenzijdige klinisch lastig valt vast te stellen. Alseen puppy niet wakker wordt door een zeer luid lawaai dan is deze haast zeker tweezijdig- niet horend. Maar een eenzijdig-horende pup kan zeker niet betrouwbaar worden opgespoord. Daarom wordt een elektrondiagnostische test, de BAER- test, gebruikt als een objectieve beoordeling. Deze BAER- ( Brain stem Auditory Evoked Response ) of BAEP ( Brain stem Auditory Evoked Potentials) test is een elektrondiagnostische test waarin elektrische activiteit wordt geregistreerd op de schedel als antwoord op geluidsimpulsen. Hiervoor wordt door de computer 1000 maal een geluidsimpuls, met een frequentie van 11 per seconde met een bepaalde sterkte (70 - 96 decibel) in de gehoorgang toegediend. De elektrische activiteit die bij een horend oor in de hersenen ontstaat wordt afgeleid met op de schedel onderhuids geplaatste naaldelektroden: een actieve elektrode onder de oorschelp van het betreffende oor, een aardelektrode onder de oorschelp van het andere oor en een referentie-elektrode op het midden van de schedel. De impulsen worden geleid naar een speciaal voor dit doel bestemde computer die de gemeten activiteit van alle impulsen verwerkt in een grafiek. De gemiddelde hersenactiviteit van 1000 geluidsimpulsen wordt weergegeven op het beeldscherm en uitgeprint.

De eerste piek wordt geproduceerd door het middenoor en de oorzenuw en de volgende pieken in de hersenen. Het testresultaat van een doof oor is een hoofdzakelijk vlakke lijn. De metingen van beide oren worden in duplo uitgevoerd, waarvan de resultaten onder normale, ongestoorde omstandigheden vrijwel identiek zijn. 

Het onderzoek zelf is pijnloos maar is wel verplicht om te laten onderzoeken bij het fokken van Dalmatische honden.

De resultaten van de test worden vastgelegd in een officieel onderzoeksrapport "Cochleaire doofheid".

 

 Bron: hondenencyclopedie